وارد کردن نویسنده تخفیف آسا با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.

تیزر تلویوزیونی چای لنگر

تیزر تبلیغاتی چای لنگر در سال ۱۳۸۶ و به تهیه کنندگی شرکت رویاپرداز تولید شده است. نویسنده و کارگردان: امیر نیکنام پیرزاده، فیلم بردار: ارسطو مداحی گیوی، بازیگر: محرم بسیم، انیمیشن و جلوه های ویژه: امیر نیکنام پیرزاده، مدیر تولید: مسعود نیکنام پیرزاده